Komiteler

Bilim ve Düzenleme Komitesi Yerel Düzenleme Komitesi
Prof. Dr. Oğuz YILMAZ Dr. Ar. Gör. Tina BEŞERİ SEVİM
Prof. Dr. Engin BÜYÜKAŞIK Dr. Öğr. Gör. Barış ÇİÇEK
Dr. Öğr. Üyesi Faruk TEMUR
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BATAL
Dr. Öğr. Üyesi Haydar GÖRAL